Vi leverer finansielle løsninger til privat- og bedriftsmarkedet

Agios Gruppen er lokalisert på Revetal , midt i Vestfold.

Vi har høy etisk profil, og har fokus på at våre tjenester dekker våre kunders behov, enten det er lån, forsikring eller formidling av eiendom. Vi opptrer som agent for samtlige leverandører.

Våre kontorer

Vi har vårt hovedkontor i nye og moderne lokaler i Industriveien 4 på Revetal som er et voksende handelssenter i Vestfold.

På Revetal parkerer du avgiftsfritt.  Velkommen innom for en prat!

Vårt avdelingskontor er lokalisert i Oslo.

Helhetlig opplevelse for deg som kunde

Hvert av selskapene i Agios Gruppen opptrer selvstendig i markedet. Gjennom felles eierskap jobber de allikevel for at våre kunder skal få en helhetlig positiv opplevelse.

Et eksempel er å hjelpe våre forsikringskunder med finansiering av kjøretøy og driftsmidler til konkurransemessige betingelser. Det har bidratt til at mange har fått finansiering som passer sine investeringsplaner.

Selskapene i Agios Gruppen er agenter for sine leverandører

I følge lov om forsikringsformidling skal agenter gi kunden informasjon om følgende:

Forsikringsagenturets navn og adresse er angitt på side 1 i forsikringsbeviset.
Forsikringsagenturet er registrert i forsikringsselskapets register over forsikringsagenter. Dette registeret finnes på hjemmesiden til selskapet.
I tilknytning til inngåelsen av avtale om angjeldende forsikring mottar forsikringsagenten provisjon for salget. Provisjonsatsen står på tilbudene og polisene. Forsikringsagenten er ikke et fordyrende mellomledd og vil ikke kreve noe vederlag av kundene.
En forsikringsagenten fungerer som agent ett eller flere forsikringsselskap og er ikke megler.
Forsikringsagenten har ingen eierandel i de forsikringsselskapene vi er agenter for.

Forsikringsagenten har for øvrig den samme informasjonsplikt som et forsikringsselskap som driver virksomhet her i landet har, jf. lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler kapittel 2 og 11.

I de tilfeller vi bistår kunder med rådgivning eller leveranser fra leverandører vi ikke har avtale med, fakturer vi kundene direkte.