Bilforsikring

Alle registrerte kjøretøy må ha ansvarsforsikring – dekker skade på 3. person og er lovpålagt

I tillegg kan man velge:

  • Delkasko – dekker glasskader, brannskader, redning og tyveri
  • Vognskade(kasko) – dekker reparasjon av skade på egen bil
  • Leiebil – rett til erstatningsbil ved kaskoskade
  • Super forsikring – utvidet forsikring/økte dekninger
  • Flere spesialdekninger for firma-/næringsbiler