Livsforsikring

Har du sikret de økonomiske konsekvensene ved

  • Dødsfall – et dødfall kommer oftes uventet
  • Uførhet – mange nordmenn blir langvarig syke / arbeidsuføre
  • Pensjon – oppretthold levestandarden når du blir pensjonist