Personalforsikring

Riktige forsikringer er viktig for både bedirft og ansatt, har din bedrift tatt dette på alvor?

Noen av de viktigste dekningene er:

  • Yrkesskadeforsikring – er lovpålagt
  • Obligatorisk innskuddspensjon – er lovpålagt
  • Behandlingsforsikring bidrar til redusert sykefravær og sikrer den ansatte rask behandling hos spesialist/operasjon, fysioterapeut, kiroparaktor og psykolog!
  • Gruppeliv sikrer deg mot økonomiske problemer ved død og uførhet
  • Sykelønn sikrer full lønn ved sykdom