MIL / Varer

Alle foretak har eiendeler eller løsøre. I forsikring skiller vi mellom

Maskiner

 • Spesialmaskiner som feks et fresesenter
 • Kopimaskiner
 • leasede maskiner
 • maskiner med lån (3. manns interesse)

Innventar

 • Løst innventar
 • Fastmontert innventar
 • Andres eiendeler

Løsøre

 • Verktøy
 • Utstyr
 • Andre ting som ikke faller inn under kategorien innventar

Varer

 • Varer foretaket har på lager