Ansvar

Alle foretak vil være i ansvar for 3. person.  Ansvaret vil variere ut fra virksomhetens aktivitet, leveranser og forpliktelser

De vanligste formene for ansvar er:

  • Kontoransvar
  • Bedriftsansvar
  • Produktansvar
  • Styreansvar
  • Prosjektansvar
  • Entreprenøransvar
  • Formuesansvar