?????????????????????

Bistand på privatsalg

Kontraktsoppdrag/oppgjørsoppdrag/rådgivning

Flere boligeiere selger boligen sin selv! Man kan gjøre alt selv hvis boligen er gjeldfri. Det er viktig at alle formalia er på plass, slik at det ikke oppstår problemer under veis eller i ettertid. Det vil det ofte være en del man lurer på og som en kan trenge rådgivning til. Vi kan hjelpe deg med hele eller deler av salgsprosessen, og gi deg de rådene du trenger!

Kontraktsoppdrag:
Vi kan hjelpe deg med kontraktskriving, tinglysning, oppgjør og innhenting av offentlige dokumenter.  Ønsker du eierskifte forsikring må du ha en megler eller advokat til å foreta kontrakt/oppgjør.
Pris kr. 15 000,-  eks. mva. + utlegg vi måtte ha.

Oppgjørsoppdrag:
Selger har alle dokumenter klare til tinglysning. Ønsker hjelp til sikkert oppgjør. Pris kr. 10 000,-  eks. mva.
Ved mangler påløper dekning av faktiske utlegg  og kr 1200,- + mva. pr time.

Rådgivning:
Vi gir selger nødvendige råd for salg eller kjøp av eiendom. Herunder bistår kjøper i kjøpsprosessen.
Pris kr. 1 200,- pr time eks. mva.