Norwegian Underwriting Agency – NUA

A Forsikring er agent for Norwegian Underwriting Agency – NUA, og står oppført i deres agentregister. A Forsikring mottar provisjon fra Norwegian Underwriting Agency for sitt salg til NUA.