Vi leverer finansielle løsninger til privat- og bedriftsmarkedet

Agios Gruppen er landsomfattende med avdelingskontor flere sentrale steder.

Vi har høy etisk profil, og er opptatt av at våre kunder tjener på på våre leveranser, enten det er lån, forsikring, sparing, investering eller salg av eiendom.

Våre kontorer

Vi har vårt hovedkontor i nye og moderne lokaler i Industriveien 4 på Revetal som er et voksende handelssenter i Vestfold.

På Revetal parkerer du avgiftsfritt. Reiser du miljøvennlig med buss, fra Oslo eller Tønsberg, ligger vi like ved holdeplassen på Revetal. Buss hver time til/fra Oslo og Tønsberg. Velkommen innom for en prat!

Våre avdelingskontor er lokalisert i Oslo, Sandvika, Porsgrunn, Harstad og Egersund.

Helhetlig opplevelse for deg som kunde

Hvert av selskapene i Agios Gruppen opptrer selvstendig i markedet. Gjennom felles eierskap jobber de allikevel for at våre kunder skal få en helhetlig positiv opplevelse.

Et eksempel er å hjelpe lånekunder med tidsriktige verdivurderinger som hensyntar boligens markedsutviklingen. Det har bidratt til at mange har fått regulert lånerentene sine.

Selskapene i Agios Gruppen er agenter for sine leverandører

I følge lov om forsikringsformidling skal agenter gi kunden informasjon om følgende:

Forsikringsagenturets navn og adresse er angitt på side 1 i forsikringsbeviset.
Forsikringsagenturet er registrert i forsikringssdskapets register over forsikringsagenter. Dette registeret finnes på hjemmesiden til selskapet.
I tilknytning til inngåelsen av avtale om angjeldende forsikring mottar forsikringsagenten provisjon for salget. Provisjonsatsen står på tilbudene og polisene. Forsikringsagenten er ikke et fordyrende mellomledd og vil ikke kreve noe vederlag av kundene.
En forsikringsagenten fungerer som agent ett eller flere forsikringsselskap og er ikke megler.
Forsikringsagenten har ingen eierandel i de forsikringsselskapene vi er agenter for.

Forsikringsagenten har for øvrig den samme informasjonsplikt som et forsikringsselskap som driver virksomhet her i landet har, jf. lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler kapittel 2 og 11.

I de tilfeller vi bistår kunder med rådgivning eller leveranser fra leverandører vi ikke har avtale med, fakturer vi kundene direkte.